Har samlet litt info om sukkermaur

Mer info.

Sukkermaur: Sukkermaur er svarte jordmaur. Sukker er favorittmaten deres, så de liker godteri. Det er vanlig at de går inn i hus om våren for å finne mat, men de trenger ikke å bekjempes. Hvis du finner sukkermaur inne i huset i februar, kan du imidlertid ha et problem å løse. Sjekk dette for å se hva du bør se etter og hva du kan gjøre for å stoppe sukkermaur.

En svart jordmaur finner raskt alt som er søtt og lager travle maurstier. Derfor er sukkerholdig forgiftet åte ofte effektiv som kontrollmetode. Når maur lever innendørs, er denne metoden spesielt effektiv.

Utseende på sukkermaur

Meitemarkarbeidere er vanligvis små, svarte og i stort antall (3-5 mm lange). Med forstørrelse kan du se at de har hår på det lengste antenneleddet. Dronningene er dobbelt så store som arbeiderne og dukker opp i store svermer hvis de er flygende maur i juli og august.

I Norge, hvor kan vi finne svarte jordmaur?

Det er mye svart jordmaur, eller sukkermaur, i de lavtliggende områdene i Sør-Norge. Plantene er vanligvis hjemmehørende i hager og trives i semi-naturlige og menneskepåvirkede habitater. I friluft bor de nordover opp til Trøndelag.


Slik lever sort jordmaur

En sort jordmaurs typiske reir ligger ofte i jord, sand eller råttent tre. Reiret har ofte sin inngang under en stein. Ved slutten av dagen vil steinen være varm nok til å holde en behagelig temperatur i reiret selv om natten. Varme er det jordmauren liker, og den kan slå seg ned innendørs i et uthulet rede laget av myke materialer.

Honningdugg fra bladlus tjener som mat for svarte jordmaur fordi de elsker søtsaker. Når de er inne forsyner de seg med alt som finnes av søt mat. Noen ganger inkluderer de små dyr i kosten. Når maur oppdager matkilder, etterlater de luktspor og flokker seg mot kilden. Jordmauren kan konsentrere all sin aktivitet på én matkilde eller noen få matkilder, så maurstiene er opptatt.

Sensommeren er tiden da svarte jordmaur svermer. Dronninger er nyklekkede, kutter av vingene, og søker deretter etter et ideelt hekkested, helst i en gruppe. Etter etableringsfasen er over, vil dronningene kjempe mot hverandre og en vil overleve. Dronningsmaur blir mødrene til alle andre maur i reiret og overlever i mer enn tjue år. Reiret utvider seg hovedsakelig om våren og sommeren, og størrelsen øker etter hvert som kolonien vokser. Det er mulig å finne samfunn med opptil 10 000 svarte jordmaur.

sukkermaur kan gjøre skade

Tidlig på våren er det ofte svart jordmaur i Norge som søker etter mat innendørs. I tilfellet der reiret er utenfor huset, gjør de ingen skade utover å være irriterende. Derimot kan reir som legges innendørs, skade myke materialer som råteskadet treverk eller isoporisolasjon. Uskadet treverk gnages vanligvis ikke av svarte jordmaur. Det er vanlig å finne store svermer av svart jordmaur med vinger i leiligheter, hus og hager i løpet av juli-august. Svermen er svært forstyrrende når den oppstår, men det er liten grunn til alarm siden den trekker seg tilbake etter noen dager. Videre er det viktig å være klar over at store mengder flyvemaur innendørs kan tyde på reir i selve bygningsmassen.

Hva er den beste måten å unngå svart jordmaur på?

Her er innsikter fra Skadedyrhjelp.no. På grunn av deres naturlige tilstedeværelse i hagene våre, er svart jordmaur vanskelig å kontrollere. Når maur bygger reir innendørs kontinuerlig, eller når maur invaderer i stort antall om våren, kan man forsøke å gjøre området rundt mindre egnet som hekkeplass. En flat steinplate eller en belegningsstein som hviler på sand er et ideelt hekkested. En grusoverlegg vil derimot gjøre forholdene mindre gunstige, noe som gir en reduksjon av antall maur.

I tillegg anbefales det å redusere vegetasjon i nærheten av huset og å dekke ventilasjonsluker i første etasje med finmasket nett. Tett eventuelle sprekker eller hull i grunnmuren også.

Å sprøyte kjemikalier for å drepe jordmaur er ikke en klok handling, da kjemikaliene kan skade miljøet, mennesker og andre dyr.